• Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid
 • Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid

Veelgestelde vragen

 • Hoe oud moet ik zijn om mee te kunnen doen?

 • Moet ik kansspelbelasting betalen over mijn gewonnen prijs?

De opbrengst gaat naar:

De opbrengst gaat naar:

Dit jaar gaat het geld van de Twin Run naar de Well Bee study, een onderzoek dat als doel heeft

de impact van een gecompliceerde monochoriale meerlingzwangerschap op de kwaliteit van

leven van ouders in kaart te brengen. Wanneer bij een monochoriale meerlingzwangerschap de

complicatie TTS, TAPS, sFGR of TRAP wordt vastgesteld, kan dat zeer ingrijpend zijn voor de

aanstaande ouders. Zij krijgen te maken met angst en onzekerheid over de gezondheid en

overlevingskansen van hun meerling, zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte. Deze

periode kan tot hoge mate van stress, onzekerheid of somberheid leiden. Tijdens de Well Bee

Study zal het LUMC in gesprek gaan met ouders om erachter te komen hoe zij deze periode

ervaren hebben, welke zorg geholpen heeft, en wat zij gemist hebben. Hiermee hoopt het

LUMC in te toekomst ouders van een gecompliceerde meerlingzwangerschap beter te kunnen

helpen en ondersteunen, waardoor zowel het welzijn van de ouders als van de hun meerling

verbeterd wordt.

Well Bee Study

This year, the money from the Twin Run will go to the Well Bee study, a study that aims to

investigate the impact of a complicated monochorionic multiple pregnancy on the quality of life

of their families. When a complication such as TTS, TAPS, sFGR or TRAP is diagnosed in a

monochorionic multiple pregnancy, this can be very drastic for the parents-to-be. They have to

deal with fear and uncertainty about the health and survival chances of their babies, both

during pregnancy and after birth. This might lead to a high degree of stress and depressive

thoughts. In the Well Bee Study, the LUMC will talk to parents to find out how they experienced

this time in their lives. They will try to find out what things helped them, and what they missed.

With this, the LUMC hopes to be able to better help and support parents of a complicated

multiple pregnancy in the future, thereby improving the well-being of both the parents and

their multiple pregnancies

Privacyvoorwaarden - Stichting TAPS Support

Privacystatement

Privacy is belangrijk. Stichting TAPS Support gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens waarover wij beschikken. In deze privacyverklaring wordt in het kort beschreven hoe wij persoonsgegevens verwerken, met welk doel en op welke wijze.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum, bankrekeningnummer, IP-adres en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt. Persoonsgegevens kunnen ook automatisch aan ons worden doorgegeven door het bezoeken van de website (bijvoorbeeld door het bijhouden van bezoekgegevens).

Privacybeleid

Stichting TAPS Support verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en (inter)nationale wetgeving aan ons stelt.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Administreren en uitvoeren van uw deelname aan de loterij, bijv. het toezenden van loten, het uitkeren van gewonnen prijzen en het incasseren van de inleg;
 2. Het behandelen van klachten of informatieverzoeken;
 3. Voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website);

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met Stichting TAPS Support.

Bewaartermijn

Stichting TAPS Support bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hiervoor genoemde doeleinde.

Plaats van verwerking en beveiliging

Stichting TAPS Support verwerkt uw persoonsgegevens binnen de EU/EER. Stichting TAPS Support heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan.

Derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat Stichting TAPS Support daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.

Gebruik van cookies

De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw apparaat (bijvoorbeeld: pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. De website gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Functionele cookies

Op basis van de gerechtvaardigde belangen van Stichting TAPS Support wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Voor het gebruik van functionele cookies is geen toestemming vereist.

Analytische cookies

Op basis van de gerechtvaardigde belangen van Stichting TAPS Support wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. De website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die statistieken over websitebezoek bijhoudt (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Stichting TAPS Support heeft hier geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen u naar het privacybeleid van Google en van Google Analytics. Voor het gebruik van analytische cookies is geen toestemming vereist.

Uw rechten

Voor zover wet- en regelgeving dit niet beperken, hebt u het recht:

 • op inzage in de persoonsgegevens die van u worden verwerkt;
 • op correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens, tenzij op grond van een wettelijke of contractuele verplichting het bewaren van uw persoonsgegevens nodig is;
 • om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • op gegevensoverdracht;
 • om uw toestemming in te trekken;
 • om een klacht in te dienen bij Stichting TAPS Support of de toezichthoudende instanties.

U kunt uw verzoek richten aan:
Stichting TAPS Support
info@lotify.com

Wijzigen van het privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. De laatste versie is te vinden op lumc-tapsloterij.mylotify.com